INTRĂ ÎN PROGRAMUL DE FIDELITATE: ADUNI PUNCTE ȘI PRIMEȘTI VOUCHERE!

Demersuri
deconcepere   eco
la Decathlon

În Decathlon, un produs „conceput eco”, reprezintă un produs în cazul căruia, încă din momentul conceperii, facem eforturi pentru a reduce impactul acestuia asupra mediului înconjurător. Aceste eforturi se pot reflecta pe tot ciclul de existență al produsului, de la extracția materiei prime până la finalul vieții produsului.

În Decathlon, un produs „conceput eco”, reprezintă un produs în cazul căruia, încă din momentul conceperii, facem eforturi pentru a reduce impactul acestuia asupra mediului înconjurător. Aceste eforturi se pot reflecta pe tot ciclul de existenta al produsului, de la extracția materiei prime până la finalul vieții produsului.

Ce înseamnă
conceperea eco

Pentru a fi considerate produse concepute eco, în Decathlon, produsele trebuie să respecte unul dintre următoarele 2 aspecte:

- reducerea cu minimum 10% a impactului pe care produsul îl are asupra mediului, în comparație cu produsul similar anterior din oferta noastră, pentru cel puțin 2 dintre următorii 4 indicatori: Schimbări climatice, Poluarea aerului, Epuizarea resurselor și Eutrofizarea apei;

- folosirea de materii prime sau procese tehnice în producerea produsului cu un impact redus asupra mediului (ex: poliester reciclat, bumbac reciclat, bumbac crescut organic, vopsirea fibrelor prin procesul dope dye, etc).

Motivele pentru care produsele sunt semnalate ca „produse concepute eco” în cadrul magazinelor noastre sunt evidențiate în descrierea tehnică a fiecărui produs, disponibilă și pe decathlon.ro.

Materii prime

Extracție și prelucrare

Producție

Tehnici de fabricație

Transport

Din locul de producție, până în locul de distribuire

Distribuție

Locul și modul de vânzare

Utilizare

Folosire, spălare și întreținere

Scoaterea din uz

Reparare, reciclare, distrugere

Ciclul de viață al unui produs

Conceperea Eco în Decathlon

Etichetare 
de mediu

Ce legătură are cu conceperea eco?

Pentru a vă ajuta să faceți o alegere responsabilă, pe lângă demersul de concepere eco, am început evaluarea impactului asupra mediului a anumitor produse.

Etichetarea de mediu vă dă oportunitatea de a compara impactul pe care îl au asupra mediului, mai multe produse care fac parte din aceeași gamă (de exemplu în gama de tricouri).

În prezent, o notă de la A la E este prezentă pe produsele evaluate. Acest sistem de notare, deja folosit pentru electrocasnice, acum este implementat și de echipa noastră, datorită calculelor efectuate de ingineri, în scopul de a vă oferi o comparație a impactului produselor. Această evaluare este realizată pe întregul ciclu de viață a produsului.
Această etichetare este în prezent disponibilă pentru 48% din produsele noastre.

Mai multe informații despre etichetarea de mediu

Mai
concret ?

Demersurile de concepere-eco se pot aplica pentru diferite aspecte ale produsului. Aceste demersuri permit reducerea impactului asupra mediului. Pentru a înțelege mai bine, iată câteva exemple de concepere-eco:

 • Bumbac bio

  Bumbacul provenit din agricultura biologică este cultivat fără a fi utilizate produse chimice. Metodele de cultură biologică au fost create special pentru a diminua impactul asupra mediului. Protejează biodiversitatea, fertilitatea solurilor și diminuează riscul de poluare a pânzelor freatice.

 • Vopsirea firului

  Vopsirea textilelor necesită multă apă, dar generează, de asemenea, multă risipă din cauza cuvelor de vopsire. Pentru a reduce impactul asupra mediului, vopsim materia primă, integrând pigmenții de culoare în firul textil încâ din etapa de producție, în loc să vopsim produsul finit.

 • Poliester reciclat

  Reciclând sticlele din plastic sau materiale textile pentru a produce poliesterul, diminuăm utilizarea resurselor provenite din petrol, protejând calități, precum respirabilitatea materialului în timpul practicii.

 • Firul

  Pentru a reduce consumul de apă și apa reziduală din procesul de producție, utilizăm numai 1 din 2 fire vopsite tradițional și reducem, astfel, consumul și impactul asupra apei.

Nu ne oprim aici!

Ne dorim să facem sportul accesibil cât mai multor persoane. De aceea, DECATHLON se implică în conceperea ecologică a produselor sale. Astăzi, peste 400 de produse concepute eco sunt disponibile în magazinele noastre și pe decathlon.ro. Totuși, nu reprezintă decât o mică parte din oferta noastră actuală. Înțelegând provocările mediului și epuizarea resurselor, obiectivul nostru este ca 100% din noile produse să fie concepute eco până în 2022, pentru a reduce, astfel, impactul asupra mediului.

Conștienți că mai trebuie să facem multe eforturi pentru a reduce impactul asupra mediului, suntem hotărâți să continuăm să acționăm în favoarea schimbării.